František Konůpek

komplexní služby v elektroinstalacích

Kontakt a sídlo firmy:
Sídliště 596
294 11 Dobrovice
Mob.:606 214 297   IČO:71041851
E-mail:konupek@elmarko.cz   DIČ:CZ7307122229

Školení

školení dle vyhl. 50/1978 Sb.

Pro Organizace , firmy a jednotlivce nabízíme školení a zkoušky pro získání nebo obhájení § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, vyhlášky 50/1978 Sb. Pro pracovníky všech profesí elektro s využitím učebních textů, souborů testových otázek, data-projektoru a videozáznamů. To vše v šestihodinovém bloku přednášek.

Obsahem přednášek jsou zejména:

právní předpisy, bezpečnost práce, ochrana před úrazem el.proudem, stroje, vodiče, sdělovače, ovladače, vedení, rozváděče, uzemnění a ochranné vodiče, el.ruční nářadí a spotřebiče, nevýbušná el.zařízení, elektroinstalace, hromosvody, energetika a další. Zkoušky se skládají ze dvou částí – písemného testu a ústní zkoušky. Konají se většinou po uplynutí jednoho týdne od školení a to z důvodu dostatečné časové rezervy pro přípravu. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení a zápis o zkoušce. Platnost tohoto osvědčení je 3 roky ode dne vydání.

K vlastní zkoušce nového uchazeče musí být předloženy doklady:

Tyto doklady je nutné s sebou vzít na školení (stačí kopie)!!!!

  • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

  • doklad o ukončeném vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, výjimka atd.

  • doklad o odborné způsobilosti č. 50/1978 Sb.

  • doklad o předepsané minimální praxi (dle stupně vzdělání a druhu požadovaného osvědčení v rozsahu vyhl. č. 50/1978 Sb.)

  • potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách

Pokud máte zájem o školení je nutné se u nás přihlásit. Termín dle přihlášených zájemců.
Rozdělení pracovníků dle vyhlášky 50/1978 Sb.

Pracovník bez elektro vzdělání:


§ 3 seznámený může:

Obsluhovat el.zařízení na mn a nn, pracovat v blízkosti el.zařízení pod napětím při dodržovaní bezpečných vzdáleností.

§ 4 poučený může:

Obsluhovat el.zařízení všech napětí, pracovat na el. zařízeních bez napětí, pracovat na el. zařízeních v blízkosti částí pod napětím do 20 cm pod dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmí, pracovat na vypnutých zařízeních vn a vvn s dohledem, pracovat v blízkosti částí pod napětím pod dozorem při dodržení vzdáleností - musí být prokazatelně poučen provozovatelem. (MPBP, pokyny k obsluze)

Pracovník s elektrotechnickým vzděláním:


§5a pracovník znalý může:

Obsluhovat el.zařízení všech napětí, sám pracovat na el.zařízeních norem pracovníka s vyšší kvalifikací, sám pracovat na el.zařízení vn a vvn bez napětí, v blízkosti části pod napětím pod dohledem, pod dozorem na části pod napětím.

§5b pracovník znalý s vyšší kvalifikací může:

Pracovat sám ne el.zařízeních pod napětím, může vykonávat veškerou činnost – obsluhu a práci na el.zařízeních.

§ 6 pro samostatnou činnost

§ 7 pro řízení činnosti

§ 8a pro řízení činnosti dodavatelským způsobem

§ 8b pro řízení provozu dodavatelským způsobem