František Konůpek

komplexní služby v elektroinstalacích

Kontakt a sídlo firmy:
Sídliště 596
294 11 Dobrovice
Mob.:606 214 297   IČO:71041851
E-mail:konupek@elmarko.cz   DIČ:CZ7307122229

Silnoproud

V oblasti silové elektroinstalace Vám nabízíme montáže nové instalace, ale i rekonstrukce, opravy a údržbu stávajících rozvodů v objektech pro bydlení, kancelářských, výrobních, zemědělských, zdravotnických a průmyslových.

Prvořadé je vždy zjistit potřebu zákazníka a nabídnout službu ušitou na míru.

S dodávkou instalace zajišťujeme i dokumentaci zařízení a revizní zprávu. S předáním zakázky dále nabízíme i provádění servisních prací a údržby. Nabízíme službu řízené údržby, kdy zákazníkovi hlídáme nejen termíny platností jednotlivých revizí, ale také provádíme veškeré údržbářské práce a průběžně odstraňujeme závady zjištěné při periodické revizi.

Dále nabízíme smluvní havarijní službu NON-STOP. Tato služba se hradí měsíčním paušálem a zákazníkovi je garantována pomoc v nouzi 24 hodin denně. V případě zájmu o bližší info nás kontaktujte.

Dále v oblasti silové instalace nabízíme montáže a opravy přípojky z rozvodné sítě nn zemní i vzdušné, realizace a návrhy osvětlení, veřejného osvětlení, atd.

Služby

Revize elektroinstalací

Jak v běžném prostředí, tak i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zbavíme Vás povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného elektrozařízení či elektroinstalace.

Revize elektroinstalací a elektrospotřebičů jsou prováděny certifikovanými revizními techniky s potřebnou kvalifikací a osvědčeními pro dané zařízení a prostředí.

Výsledky elektro revize Vám dodáme v papírové anebo v elektronické podobě .

Revize elektrospotřebičů, strojů a ručního nářadí

Po dohodě se zákazníkem provedeme odstranění zjištěných závad menšího rozsahu na místě, případně provedeme celkovou údržbu a odstranění všech závad spotřebičů, nářadí a strojů společně s vyhotovením nové revizní zprávy, opravňující provozovatele zařízení nadále využívat.

Neprovádění revizí elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách!!!

Poradenská činnost, kontroly, dohled a odborné vedení elektroinstalačních firem

Vypracování protokolů o určení vnějších vlivů.