František Konůpek

komplexní služby v elektroinstalacích

Kontakt a sídlo firmy:
Sídliště 596
294 11 Dobrovice
Mob.:606 214 297   IČO:71041851
E-mail:konupek@elmarko.cz   DIČ:CZ7307122229

Výroba

Firma vyrábí elektrické rozvaděče nízkého střídavého napětí do 1000 V. Produkce je orientována zejména na kusovou výrobu s cílem vyhovět individuálním požadavkům zákazníků.

Výrobky nacházejí uplatnění nejen v energetice, strojírenském a zpracovatelském průmyslu, teplárenství, ale i v sektoru služeb. Výroba rozvaděčů nízkého napětí probíhá přesně dle požadavků a přání zákazníků, rozvaděče jsou montovány jak do sériově vyráběných skříní předních světových výrobců, tak i do skříní atypických. Rozvaděče jsou osazovány klasickými jistícími prvky, stykači, reléovou technikou, tyristorovými spouštěči a frekvenčními měniči od renomovaných výrobců, podle přání zákazníka.

Průmyslové rozvaděče jsou využívány pro rozvod elektrické energie nízkého napětí v průmyslových objektech, elektrických rozvodnách, administrativních komplexech a dalších zařízeních.

Rozvaděče jsou vyráběny kusově podle projektové dokumentace. Na základě požadavků zákazníka jsme schopni v krátké době vypracovat potřebnou výrobní dokumentaci.

Legislativa

Rozvaděče a rozvodnice jsou stále částí odborné veřejnosti chápány spíše jako volně sestavitelné stavebnice než jako výrobky podléhající podobným zákonitostem. Přitom i rozvaděč neodborně sestavený z originálních dílů může být nebezpečný jak z hlediska úrazu elektrickým proudem, tak z hlediska požáru.

Rozvaděč nebo rozvodnice je výrobkem v plném slova smyslu - například podle ČSN EN 60439-1 je to: kombinace jednoho, nebo více spínacích přístrojů nn spolu s přidruženým řídícím, měřícím, signalizačním, ochranným, regulačním zařízením atd., za jejíž úplné sestavení je odpovědný výrobce, včetně všech vnitřních elektrických spojů, mechanických vazeb a konstrukčních částí.

Rozvaděč nebo rozvodnice je tedy ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění stanovený výrobek.

Na každý rozvaděč je nutno vydat Prohlášení o shodě, kterým výrobce přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost svého výrobku. Bezpečnost zaručí nejlépe tak, že bude dodržovat hlavně normy. Normy jsou sice nezávazné, ale splněním jejich požadavků splní požadavky závazného právního dokumentu vyšší právní síly - zákona 22/97 Sb.

Zákon 22/97 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů). Tento zákon sleduje jediný cíl – aby na trhu byly jen bezpečné výrobky. Výrobky, které by nikoho neohrožovaly a nebyly zdrojem nebezpečí.

Nikoho dnes nenapadne nakoupit si komponenty automobilu, automobil z nich sám někde na dvorku sestavit a používat ho v běžném provozu. Každý totiž ví, že by takový automobil, byť sestavený z originálních dílů, je bez potřebných znalostí, zkušeností, technického zázemí a zkoušek nebezpečný nejenom svému tvůrci a uživateli, ale i svému okolí. Nikdo dnes nepovažuje automobil za volně sestavitelnou stavebnici, ale za výrobek podléhající určitým zákonitostem, které mají zajistit, že automobil bude bezpečný.

Proto nabízíme výrobu rozvaděčů dle všech platných českých technických norem a zákonů .

Rozdělení

Podle konstrukce:

Skříňové

Skříňové rozvaděče jsou vyráběny v provedení jednokřídlovém a dvoukřídlovém.

Nástěnné

Nástěnné rozvaděče se vyznačují vysokou kvalitou a bohatou základní výbavou. Jsou vyráběny v provedení na povrch, nebo v provedení rozvaděčů zapuštěných do zdi. Rozvaděče zapuštěné do zdi jsou svým designem předurčeny pro použití v prostorách, kde je kladen mimořádný důraz na estetický dojem.

Podle typu:

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče jsou určeny k automatické úpravě účiníku s možností nastavení cos φ uživatelem od 0,85 induktivní do 0,95 kapacitní zátěže. Pro sítě s výskytem vyšších harmonických frekvencí jsou vyráběny chráněné kompenzační rozvaděče. Pro rozhodnutí, zda použít chráněné či nechráněné kompenzační rozvaděče se doporučuje provést měření jakosti sítě. Rozvaděče jsou vyráběny kusově podle projektové dokumentace. Na základě požadavků zákazníků jsme schopni v krátké době vypracovat potřebnou výrobní dokumentaci s ohledem na příznivý poměr výkonu, rozměrů, ceny a vysokou provozní spolehlivostí rozvaděče včetně uživatelsky příjemné a jednoduché obsluhy.

Staveništní rozvaděče

Rozvaděče této řady jsou určeny jako hlavní nebo podružné rozvaděče s možností měření při stavebním odběru elektrické energie pro potřeby stavebních firem. Na přání je možné vybavit staveništní rozvaděče vlastními elektroměry. Skříně staveništních rozvaděčů jsou vyráběny z ocelového plechu nebo tvrzeného akrylátu.

Rozvaděče pro měření a regulaci

V rámci náročnějších dodávek jsou také vyráběny rozvaděče s použitím průmyslových řídících počítačů, měřících a regulačních přístrojů, reléové techniky a polovodičových komponentů.

Speciální rozvaděče

Ovládací pulty a panely jsou určeny pro řídící a kontrolní systémy výrobních linek, velínů a monitorovacích pracovišť. Jsou vyráběny na zakázku dle přání zákazníků.

Datové skříně

Skříně specifických rozměrů určené pro instalaci datových prvků.

Sběrnicové mosty

Pro propojení rozdělených (vzdálených) rozvaděčů.

Odbočné rozvaděče

Odbočné rozvaděče zná každý z nás – jsou to například rozvaděče bytové. Odbočné rozvaděče osazujeme dle rozsahu buď do typových plastových rozvodnic nebo do našich oceloplechových rozvaděčů (v případě požadavků na vyšší mechanickou odolnost nebo větší rozměry). V některých případech je možné zkombinovat elektroměrový a odbočný rozvaděč, takže pak obsahuje vlastní měření odběru a také přístroje pro jištění dalších obvodů.