František Konůpek

komplexní služby v elektroinstalacích

Kontakt a sídlo firmy:
Sídliště 596
294 11 Dobrovice
Mob.:606 214 297   IČO:71041851
E-mail:konupek@elmarko.cz   DIČ:CZ7307122229

Hromosvody

V současné době dělíme ochranu před bleskem a přepětím do dvou základních skupin:  • Vnější ochrana ( hromosvod )
  • Vnitřní ochrana ( hlavní ochranné pospojování, doplňkové ochranné pospojování, instalace svodičů přepětí )

Z historického hlediska byly generace našich předků existenčně závislé především na hospodářství a zemědělství . Předchozí norma vznikla v 50. – 60. letech minulého století a zohledňovala požadavky a poznatky z doby jejího vzniku. Průmysl té doby používal zařízení, které nemělo citlivé prvky a domácí spotřebiče na tom byly podobně. S masivním rozvojem techniky, elektroniky a především různých sdělovacích sítí a jejich vzájemnou provázaností začala být svými požadavky zastaralá a neřešila současné požadavky. Celkový nárůst elektrizace, automatizace a vzájemné propojení různých sítí si vyžádalo novou koncepci řešení ochran před bleskem a přepětím.

V současné době vstoupila v platnost nová norma ČSN 62305, která nahrazuje již neplatnou dřívější normu na ochranu před bleskem. Hlavní rozdíl je především ve způsobu celkového návrhu ochran, kdy je nutné určit stupeň ochrany dle míry rizika a dle těchto podkladů navrhnout koncepci ochrany. Laicky řečeno, i dva stejné domy nemusí mít stejný hromosvod, a přesto nejde říct, že by byl jeden z nich špatný.

Naše firma nabízí v současné době komplexní službu v návrhu a realizaci ochrany proti přepětí od zajištění projektu, přes realizaci až po servis během životnosti zařízení. Hromosvody nabízíme jak v tradičních materiálech, to je pozinkovaná ocel a měď, tak v moderních materiálech slitiny hliníku AlMgSi a nově také v nerezové oceli. Zvláště u nerezové oceli vychází velmi výborně vzájemný poměr užitná hodnota a cena. V materiálovém provedení nerez nabízíme také provedení zemničů.

V případě potřeby jsme schopni dle možností provedení hromosvodu přizpůsobit požadavkům architekta. Nabízíme také i provedení skrytých svodů izolovaným vodičem, kdy nedochází k riziku přeskoku bleskového proudu jako u tradičního vodiče zataženého v běžné trubce. Máte–li zájem o bližší informace, kontaktujte nás.